ЛР №1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.Вимірювання — пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.
Вимірювати можна властивості реально існуючих об'єктів пізнання фізичні величини:
Результатом вимірювання є фізична величина.

Приступаючи до вимірювань, необхідно перш за все підібрати прилади з урахуванням їх меж вимірювань. Межі вимірювання – це мінімальне (нижня межа) і максимальне (верхня межа) значення шкали приладу. 
Найчастіше межа вимірювання одна, але може бути дві. Наприклад, лінійка має одну межу (верхню). У термометра дві межі: верхня межа вимірювання температури та  нижня межа вимірювання.
Ціна поділки приладу - це різниця значень величини, що відповідають двом сусіднім позначкам шкали.
Алгоритм визначення ціни поділки шкали приладу:
1. Знайти два найближчих штриха шкали, біля яких написані значення величин.
2. Відняти від більшого значення менше.
3. Отримане число розділити на число поділок (проміжків), що знаходяться між ними.
  Презентація: Визначення ціни поділки вимірювального приладу


Завдання для самоперевірки: 
Тест. Вимірювальні прилади. Визначення ціни поділки шкали приладу

Немає коментарів:

Дописати коментар