ЛР №2 Визначення питомої теплоємності речовини.

      Питома теплоємність речовини – це кількість теплоти, яка потрібна для зміни температури тіла масою 1 кг, виготовленого з тієї ж речовини, на 1°С. 
Різні речовини мають різну питому теплоємність. 
      Для вимірювання питомої теплоємності речовини, яка перебуває у твердому стані, використовують його теплообмін з рідиною, питома теплоємність якої відома. Щоб зменшити втрати теплоти у навколишнє середовище, експеримент проводять у калориметрі. 

       Основною характеристикою калориметра є його теплоємність С, яка показує, яку кількість теплоти потрібно передати калориметру, щоб змінити його температуру на 1 К.  
        Якщо теплообмін між досліджуваним твердим тілом і калориметром відбувається швидко, тоді кількість теплоти , яку віддає досліджуване тіло дорівнює кількості теплоти , яку одержує калориметр (вода і сам калориметр), тобто Qт = Qк
        
        Для визначення питомої теплоємності речовини беруть невелике тверде тіло, наприклад металеву гайку або звичайний ключ.        Для досліду важливо знати температуру гайки, ключа або іншого тіла, що використовується у досліді. Для нагрівання цього тіла можна помістити його у посудину  з гарячою водою. 
        Температура гарячої води із зануреним в неї твердим тілом є одночасно температурою досліджуваного тіла, яку можна виміряти за допомогою термометра. У нашому випадку температура гарячої води дорівнює 600С, тому і температура гайки, як на малюнку, також дорівнюватиме 600С.
        Налиємо у калориметр якусь кількість холодної води і виміряємо її температуру за допомогою термометра. У нашому випадку температура холодної води у калориметрі дорівнює 200С.


      Швидко перекладемо нагріту гайку, тримаючи її за нитку  щоб не обпектися), у калориметр з хололодною водою. 

        Внаслідок теплообміну температури гайки, калориметра і води вирівнюються. Кількість теплоти Q1, що отримала холодна вода в калориметрі та й сам калориметр, від зануреного в неї нагрітої гайки 
(Q1 = c1m1(t° – t1°), 
 дорівнює кількості теплоти Q2, яку віддає гайка при охолоджені
Q2 = c2m2(t2° – t°),

 З рівності цих двох величин можна визначити питому теплоємність речовини, з якої виготовлена гайка. 
      Масу гайки вимірюють за допомогою важільних терезів, 
масу води – мензуркою, враховуючи, що маса 1 мл води дорівнює 1 г. 

Немає коментарів:

Дописати коментар