ЛР №1 Вивчення теплового балансу ...Якщо тіла мають різні значення температури, то перебувають у стані теплообміну, і через деякий час досягають стану теплової рівноваги, коли їх температури вирівнюються, тобто встановлюється тепловий баланс.
 Перебуваючи у теплообмінному процесі, менш нагріті тіла отримують таку кількість теплоти, яку віддають більш нагріті тіла. Такий процес теплообміну можна описати рівнянням Qвід = Qотр
Де  Qвід  - кількість теплоти, яку віддали більш нагріті тіла, 
 Qотр – кількість теплоти, яку отримали менш нагріті тіла.
 Для обчислення кількості теплоти, яку тіло отримує або втрачає під час теплообміну, використовують формулу  Q=cm(t°2 - t°1), 
де с – питома теплоємність речовини, 
 m – маса тіла,
 t°1 – початкова температура тіла,  
t°2 – кінцева температура тіла.
В даній роботі потрібно експериментально переконатися у справедливості рівняння теплового балансу під час змішування води різних температур. При проведенні експерименту важливо запобігти втратам тепла в навколишнє середовище. Для цього використовують калориметр (від латинського «calor» – тепло і грецького «metreo» – вимірюю)

 


 – це спеціальний прилад, який застосовується для проведення дослідів з теплових явищ і сприяє створенню необхідних умов для досліду. Він складається з двох посудин, вставлених одна в одну, і відокремлених шаром повітря або іншого теплоізолюючого матеріалу, що дає можливість зменшувати теплообмін між зовнішнім середовищем і тим, що міститься у її внутрішній посудині.
В процесі проведення досліджень, необхідно чітко зафіксувати стан теплової рівноваги за допомогою термометра. Оскільки в шкільних умовах важко забезпечити високу точність вимірювань калориметричним методом, обчислення краще робити з двома значущими цифрами.

                                           Виконання роботи.
1. За допомогою мензурки потрібно відміряти, наприклад, 100 мл холодної води (mх=100 г) та перелити у порожню склянку та виміряти її температуру.


У нашому випадку температура холодної води дорівнює 25°С: 

                                                 t°х=25°С
2.  За допомогою мензурки потрібно відміряти, наприклад, 100 мл гарячої води (mг=100 г), перелити у калориметр та виміряти її температуру.

У нашому випадку температура гарячої води дорівнює 40°С: 

                                                 t°г=40°С
3. Перелийте із склянки холодну воду у калориметр.

 4. Зафіксуйте значення температури суміші гарячої і холодної води після встановлення теплової рівноваги.
 
У нашому випадку температура суміші дорівнює 32°С: 

                                                 t°=32°С

 5. Обчисліть кількість теплоти, яку віддала гаряча вода при змішуванні з холодною за формулою 
                                               Qг =cmг (t°г -t°).
 

  6. Обчисліть кількість теплоти, яку отримала холодна вода при змішуванні з гарячою за формулою  
                                             Qх =cmх (t° - t°х).
7.  Порівняйте кількість теплоти, яку віддала гаряча вода Qг із кількістю теплоти, яку отримала холодна вода Qх при змішуванні та зробіть висновок.

Немає коментарів:

Дописати коментар