ЛР№ 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.Об’єм — це фізична величина, яка характеризує властивість тіл займати певну частину простору.
Об’єм позначають літерою V.
Основна одиниця вимірювання об’єму – 1 м3     
                                  [ V ] - 1 м3.
1 м3– це об’єм куба зі стороною 1 м.
Крім цих, використовують й інші одиниці вимірювання:
1 м³ = 1000 дм³
1 дм³ = 1000 см³
1 см³ = 1000 мм³
1 км³ = 1000000000 м³ 

Визначення об’єму тіла правильної форми


а) Якщо тіло має правильну геометричну форму (паралелепіпед), то його об'єм можна визначити за формулою    
                           
  V = a · b · с

Виміряйте за допомогою лінійки або мірної стрічки довжину тіла а(см), його ширину b(см), та висоту с (см).
Приклад 1.
Довжина паралелепіпеда а=9,5 см,
його ширина b=3 см, висота с = 5 см.
Тоді його об'єм 
V=9,5 см · 3 см · 5 см = 142,5 см³б) Якщо тіло має форму циліндра, то його обєм розраховуємо за формулою
 V=S·h
Тут S площа основи, а h – висота.
Висоту циліндра h вимірюємо за допомогою лінійки. Площу основи розраховуємо за формулою SR2
де π=3,14 – математична постійна, а R радіус кола – основи циліндра.Вимірювання об’єму рідини або сипкого матеріалу

Для вимірювання об’єму рідини або сипкого матеріалу за допомогою мірного циліндра необхідно:

а) перелити рідину або висипати сипкий матеріал у мірну посудину: вони набудуть форми посудини, а їхня вільна поверхня розташується на певній висоті (необхідно домогтися, щоб вільна поверхня рідини або сипкого матеріалу була горизонтальною);
б) визначити, навпроти якої позначки шкали розташована поверхня стовпа рідини або сипкого матеріалу: 
в нашому випадку рідина знаходиться на 6 поділок вище поділки, позначеної цифрою 30.

в) знаючи ціну поділки шкали (з’ясувати об’єм рідини (або сипкого матеріалу). 

Ціна поділки мензурки дорівнює:

С=(40 мл - 30мл )/10 поділок = 1 мл.

тоді об'єм рідини в мензурці дорівнюватиме 

V = 30 мл + 6 поділок · 1 мл=36 мл
 
При вимірюваннях потрібно дивитися на рівень води або сипких матеріалів, як показано на фотографії. 

Вимірювання об’єму малого тіла неправильної геометричної форми
У мензурку або вимірювальний циліндр налийте води. Зафіксуйте її об’єм V1
В нашому випадку ціна поділки мензурки С дорівнює: 
С=(100 мл - 50 мл) / 2 поділки = 50 мл /2 поділки =25 мл
Тоді  об'єм води у мензурці V1=125 мл.

Візьміть тіло неправильної форми, наприклад моркву.
 За допомогою прикріпленої нитки або іншим чином занурте тіло (моркву) повністю у воду та зафіксуйте об’єм води у мензурці разом  з тілом неправильної форми (морквою) V2.
В нашому випадку  V2 = 200 мл. 
Об’єм зануреного тіла (моркви) V становитиме:
V = V2 - V1 =200 мл - 125 мл = 75 мл


Вимірювання обєму великих тіл, що не поміщаються у мірний циліндр

Якщо розміри тіла не дозволяють помістити його у мензурку або мірний циліндр, то можна використати відливну посудину.
Налийте у відливну посудину води до самого «носика», а під носик поставте склянку.

Під час занурення тіла частина води, із відливної посудини через «носик» виливатиметься у склянку. 
При чому обєм води, який виллється із посудини, дорівнюватиме обєму зануреної частини тіла.

Переливаємо воду із склянки у мензурку та визначаємо обєм води у мензурці. Цей обєм і буде дорівнювати обєму тіла.3 коментарі: