ЛР № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)Густина речовини – це фізична величина, яка характеризує стан речовини і показує, чому дорівнює маса одиниці об’єму цієї речовини.
 Для визначення густини речовини якогось фізичного тіла в лабораторних умовах необхідно вимірювати масу тіла та його обєм
Якщо тіло має правильну геометричну форму, то для визначення його об’єму можна використовувати лінійку. 


 Якщо досліджуване тіло довільної форми, то його об’єм вимірюють за допомогою мензурки.
 Масу тіла вимірюють на важільних або електронних терезах. 


 
Знаючи масу тіла та його обєм, можна визначити густину речовини за формулою.
Одиницею вимірювання густини речовини в системі СІ є кг/м3.
Густина тієї самої речовини у різних агрегатних станах різна.
Дослід 1.

Вимірювання густини речовини тіла правильної геометричної форми.
Визначемо, наприклад, густину речовини дитячого мила.
а)                За допомогою лінійки або мірної стрічки виміряйте розміри тіла та обчисліть його об’єм за формулою V = abc.
б)      Дотримуючись правил зважування виміряйте масу тіла правильної геометричної форми за допомогою важільних або електронних ваг. 
Маса шматка мила є на його обгортці.
Густину речовини за формулою  
 
  Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю.
Маса бруска m, г
Обєм бруска V, см3
Густина речовини ρ, г/см3 


Дослід 2. 
 Вимірювання густини речовини тіла неправильної геометричної форми.
Спробуємо визначити густину, наприклад, моркви.
а)                Дотримуючись правил зважування виміряйте масу моркви за допомогою важільних або електронних ваг, а результат запишіть до таблиці.

б)                Обєм моркви визначте за допомогою мензурки. Налийте у мензурку деяку кількість води, і зафіксоване початкове значення води у мензурці запишіть у таблицю.

в)                Обережно опустіть у мензурку моркву і зафіксуйте новий рівень води у мензурці.

г)                 Визначте на скільки змінився рівень води у мензурці. Результат і буде обємом моркви.
Маса моркви
 m, г
Обєм води в мензурці
V1, см3
Обєм води і моркви в мензурці
V2, см3
Обєм моркви
V, см3
Густина речовини
моркви ρ, г/см3

За виміряними масою та обємом моркви визначте її густину за формулою: 

 


Дослід 3. Вимірювання густини рідини (наприклад, олії або парфумів).
а)                Дотримуючись правил зважування виміряйте масу пустого стакана m1.
б)                Налийте у стакан деяку кількість олії і виміряйте масу стакана з олією m2.

в)                Обчисліть масу олії у стакані за формулою m=m2 m1  і запишіть результат у таблицю.
г)                 Перелийте олію із стакана у мензурку. 
Визначте обєм олії у мензурці і результат вимірювання запишіть у таблицю.
Маса пустої склянки
m1, кг
Маса стакана з рідиною
m2, кг
Маса рідини m, кг
Обєм рідини
V, см3
Густина рідини
ρ, г/см3

Обчисліть густину досліджуваної рідини за формулою 


Спробуйте дослідити, чи має пластилінова кулька порожнину, маючи у своєму розпорядженні терези, мензурку з водою та однорідний шматок пластиліну, з якого було виготовлено кульку.
Запропонуйте спосіб визначення густини власного тіла.
 

1 коментар: