ЛР № 4. Визначення періоду обертання тіла.У природі часто зустрічаються рухи, де траєкторією руху точок тіла є коло

  Такі рухи називають обертальними. Основні величини, які описують ці рухи це період і частота обертання.
             Періодом обертання називають час одного оберту. Він вимірюється у міжнародній системі одиниць (СІ) у секундах. 
          Частота обертання – це число обертів за одиницю часу. Вона вимірюється у 1/с. Період і частота обертання пов'язані співвідношенням:    
Т = 1 / n     (1),
де T – період обертання, n – частота обертання. Період обертання можна знайти за формулою:                   T = t / N  (2),
де T – період обертання, t – час всіх обертів, N – кількість обертів. Частоту обертання вимірюють тахометром.

Лінійну швидкість при русі по колу можна знайти за формулою:
  υ = 2 π R/T  (3),
де π = 3,14, R радіус кола, T період коливань. 
Щоб провести дослідження обертального руху, нам будуть потрібні
кулька на нитці, секундомір, лінійка.
1.                Підвісьте кульку за допомогою нитки до штатива.
2.                Обертайте кульку у горизонтальній площині.
3.                Визначте час t за який кулька здійснить певну кількість N обертів (10-20).
4.                Обчисліть за формулою (2) період обертання кульки.
5.                Обчисліть частоту обертання кульки за формулою: n = 1 / t
6.                Виміряйте радіус кола R, яке описує кулька під час руху.
7.                Обчисліть за формулою (3) швидкість руху кульки по колу.
8.                Виміряні та обчислені величини занесіть у таблицю.

Час всіх обертів
t, c
Кількість обертів
N
Період обертання
Т, с
Частота обертання
n, 1/с
Радіус кола
R, м
Лінійна швидкість
υ, м/с
1


2

1 коментар: